Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Forpagtningsaftaler

Før man søger EU-tilskud til et landbrugs- og naturareal, er det vigtigt at være helt sikker på, hvem der råder over arealet. Ved forpagtningsaftaler er det altid forpagter, der kan søge om arealtilskud.

Det er vigtigt, at aftaleparterne i samråd beslutter, om de skal anvende en professionel rådgiver til at lave forpatningsaftalen.

Smart Naturas anbefaling er, at der anvendes professionelle rådgivere, når der udarbejdes forpagt-ningskontrakter. 

Fakta om forpagtningsaftaler

I landbrugsrådgivningsselskaberne anvendes denne forpagtningskontrakt. Kontrakten er kun tilgængelig for rådgivningsselskaberne og andre brugere, som betaler for adgang til LandbrugsInfo. Denne kontrakt dækker alle forhold i relation til det at forpagte jord.

Smart Natura har lavet en mere enkel kontrakt, som ikke dækker alle forhold, når der forpagtes jord. Kontrakten dækker kun forpagtning af naturarealer, og ikke arealer der er i landbrugsmæssig omdrift. Der er meget, som denne kontrakt ikke tager højde for, f.eks. kapiteltakster, misvedligeholdelse, konkurs og dødsfald, tvister, forbehold m.m. 

Forpagtningsaftale på naturarealer

Inden der laves en forpligtende aftale mellem parterne, anbefales det at læse om det retslige grundlag for naturplejen.

Det bærende element i finansieringen af naturplejen på Natura 2000-arealerne er EU-tilskudsordningerne. Love og bekendtgørelser om de forskellige tilskudsordninger er kernen i det retslige grundlag for naturplejen, og netop det retslige grundlag volder mange kvaler, for det kan være tungt stof at sætte sig ind i. Derfor beskrives her de forhold i lovgivningen, der bør indgå i dialogen mellem de involverede parter (lodsejere, dyreholdere, kommune og rådgivere), inden der træffes beslutninger om, hvordan naturplejeprojekterne skal skrues sammen.

Alle involverede parter skal sætte sig grundigt ind i, hvilke muligheder der er for tilskud til det konkrete projekt, og hvilke betingelser, der knytter sig til de enkelte tilskudsordninger. Vigtigheden heraf kan ikke understreges nok. Alle øvrige beslutninger i projektet skal respektere ”den retslige kerne” – og ”den retslige kerne” har betydning for, hvilke forhold det er relevant, at parterne i øvrigt tager stilling til.

Det retslige grundlag for naturplejen

Om Smart Natura