Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Græsningsaftaler

Husk, at kun den der har rådigheden over arealet, kan søge EU-støtte. En forkert udformet græsningsaftale kan NaturErhvervstyrelsen i stedet betragte som en forpagtningsaftale, og det medfører, at lodsejer ikke længere kan søge arealtilskud på arealet.

Dyreholder må godt søge tilskud til hegn via Natura 2000 projektordningen, men så vil NaturErhvervstyrelsen betragte dyreholder som den der har rådigheden over arealet og dermed er det ham, og ikke lodsejer, der kan søge arealtilskud.

Hvis lodsejer søger 5 årigt tilskud til afgræsning, er det vigtigt at aftale med dyreholder, hvilken kontrolform, der er hensigtsmæssig på arealet: tæt, lavt plantedække eller fast græsningstryk.

Hvis der vælges kontrol efter fast græsningstryk skal dyreholder og lodsejer sammen vurdere om det er nødvendigt at søge dispensation hos kommunen om nedsat græsningstryk. 

Græsningsaftaler og EU-støtte 

Græsningsaftale

Se faktaarket: Tilskud og tilsagnsbetingelser for græs- og naturarealer

Forstå reglerne om rådighed ved græsningsaftaler

Om Smart Natura